Samen vertellen we uw verhaal

De Expertise van
Thoreau Advocatuur

Problemen met de politie en/of het Openbaar Ministerie doen zich op allerlei manieren voor. Hierna volgt een voorbeeld van de zaken waarin wij u kunnen bijstaan. .

Wat zijn uw rechten?

U bent onschuldig tot het tegendeel is bewezen. Dit blijft het uitgangspunt in het hele proces, van het begin tot de uitspraak.

1. Onschuldpresumptie
U bent onschuldig tot het tegendeel is bewezen. Dit blijft het uitgangspunt in het hele proces, van het begin tot de uitspraak.

2. Recht op informatie
U heeft recht om zo snel als mogelijk te weten van welke strafbare feiten u wordt verdacht.

3. Recht op een raadsman
U heeft vanaf het begin recht op een raadsman (advocaat) om u bij te staan, om mee te praten, of u te adviseren.

4. Zwijgrecht
U heeft het recht om vragen van de politie, justitie of de rechter niet te beantwoorden. Wij raden u dat ook aan om dat vanaf het begin af aan te doen en ons zo snel als mogelijk te bellen.

Wanneer wordt u gezien als een dader?

U wordt niet alleen gezien als een dader als u zélf de daad pleegt, of een misdrijfbegaat. Er zijn ook andere situaties waarin u als dader wordt gezien.Hier is een aantal voorbeelden:

1. Doen plegen
U heeft het dan niet zelf een strafbaar feit gepleegd, maar iemand heeft het voor u gedaan.

2. Medeplegen
U heeft het dan niet alleen een strafbaar feit gepleegd, maar samen met iemand anders, of meerdere personen.

3. Medeplichtigheid
U heeft niet zelf een strafbaar feit gepleegd, maar u heeft meegeholpen aan de voorbereidingen of het mogelijk maken van een strafbaar feit die anderen hebben gepleegd.

4. Strafbare poging
U heeft niet een strafbaar feit kunnen plegen, maar u heeft het wel voorbereid en was feitelijk al begonnen. De enige reden waarom het uiteindelijk niet doorging, lag buiten uw handen en u kon er zelf niets aan doen.

5. Uitlokken
U heeft anderen uitgelokt om een strafbaar feit te plegen.

Onze Expertise

Thoreau Advocatuur werkt samen met

Raad voor rechtsbijstand
raad voor rechtsbijstand
Beroeps opleiding Advocaten
Geschillencommissie Advocatuur
Erkend leerbedrijf
Albeda College
High Trust
Thoreau Advocatuur
creatieve uitweg van ons nodig?
Thoreau Advocatuur logo transparant 2
Samen vertellen we uw verhaal
Neem contact op
  • info@thoreau-advocatuur.nl
  • +31(0)6 203 79 268
  • +31(0)6 203 79 268
  • Postbus 461 2501CL Den Haag